Domaine Les Barreaux

 

Contacteer ons als je vragen hebt.

 

Tel: +33 611 974 265
Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  


Domaine Les Barreaux

03220 Cindré
Auvergne-Frankrijk

 

Inschrijven kan hier.
Terms and ConditionsKlik hier voor de routebeschrijving.

Klik hier voor de privacy verklaring van Domaine les Barreaux

Klik hier om ons te contacteren
Wij helpen je graag verder met al je vragen.

 

 

Algemene huurvoorwaarden
«Les Barreaux»

Huurobject

1. De huurder huurt de locatie « Les Barreaux » , minimaal drie nachten , voor een weekend, midweek of week , op basis van vijf slaapkamers, goed voor max. 15 personen.

Huurperiode

2. Aankomst vanaf 17uur
3. Vertrek om 10uur

Reserveringen

4. Reserveren kan per e-mail of per telefoon. Genoemde wijzen zijn bindend. Zodoende zijn er annuleringskosten bij annulering na reservatie. Na reservatie wordt er onmiddellijk een bevestiging verstuurd per e-mail
5. De boeking is definitief na betaling van het voorschot of de huursom
6. De gehanteerde tarieven worden op aanvraag verstrekt en per e-mail bevestigd.

Betaling

7. De aanbetaling bedraagt 30% van de totale hoofdsom. De aanbetaling dient binnen de 14 dagen na de reservering op de door verhuurder opgegeven rekening te zijn bijgeschreven.
8. Het resterend gedeelte ( 70 % ) en de borg dient uiteindelijk 8 weken voor de overeengekomen huurperiode te zijn voldaan.
9. Bij boekingen binnen 8 weken voor het begin van de huurperiode, dient de gehele huursom te worden voldaan binnen 5 dagen na de reservering.
10. Indien het volledige bedrag niet binnen de, op de huurovereenkomst, gestelde termijn heeft plaatsgevonden behoudt “ Les Barreaux” zich het recht voor een boetebedrag in rekening te brengen van 50,€ per dag.
11. Er wordt vooraf een borg van 400,-€ in rekening gebracht dewelke bij de eindafrekening  met de bijkomende kosten wordt verrekend.
12. De kosten voor het gebruik van energie zijn niet in de huurprijs inbegrepen , of tenzij er anders afgesproken werd. Bij aanvang en vertrek worden de meterstanden opgenomen. Het verbruik wordt op het einde van de huurperiode verrekend met de borg.
13. De eindafrekening dient bij het vertrek contant afgerekend te worden.
14.
Badhanddoeken voor wellness-/ zwembadgedeelte dienen zelf meegebracht te worden.
15.
Keukenhanddoeken zijn voorzien.
16.
Linnengoed is voorzien voor het aantal geboekte personen. De bedden zijn opgemaakt

Verblijf

17. In de accommodatie geldt een algeheel rookverbod. Buiten is een asbak voorzien.
18. Huisdieren ( max. 2 ) zijn toegelaten mits voorafgaande toestemming. Er wordt 20,-€ per dier aangerekend. De huisdiereigenaar let erop dat uitwerpselen dagdagelijks verwijderd worden. Ook let de huisdiereigenaar erop dat de huisdieren, uit hygiënische gronden, niet in het zwembad terecht komen. Bij vaststelling van het niet naleven van deze huisregels is de huiseigenaar gemachtigd om 50,-€ boete te innen per vaststelling.
19.
Voor personen die niet op de lijst van de geboekte personen zijn vermeld en toch gebruikmaken van de accommodatie rekent de huiseigenaar 75,-€ per persoon aan teneinde de meerkost te dekken.
20.
De huurder dient zich te houden aan de regels die in de accommodatie gelden. De huurder draagt er zorg voor dat deze regels worden nageleefd. Deze regels staan uitgebreid vermeld in “ Huisregels Les Barreaux “ en zijn op eenvoudige aanvraag te verkrijgen. De huiseigenaar houdt hierop toezicht. De huurder zal de aanwijzingen van de huiseigenaar stipt opvolgen. In geval van ernstige overtreding behoudt de huiseigenaar zich het recht voor de huurder met onmiddellijke ingang de toegang tot de accommodatie te ontzeggen. Restitutie van gelden is dan ook op geen enkele manier mogelijk.
21.
Het gebruik van de WIFI is gratis. De huurder is ten alle tijden verantwoordelijk voor het gebruik ervan in de afgesproken huurperiode.
22.
De accommodatie dient door de huurder opgeruimd opgeleverd te worden. De huurder betaalt 140,-€ verplichte schoonmaakkosten en houdt zich aan de aanwijzingen voorzien in het huisregelcontract.
23.
Aansluitend op de  lokale landelijke  gemeenteverordening is het verboden vuurwerk af te steken.
24.
Er mag niet gekampeerd worden op het domein.

Annulering

25. Opzegging van de huurovereenkomst is mogelijk onder volgende voorwaarden :

Tot 19 weken voor aanvangsdatum (10 % van de huurprijs)

Tussen 19 en 6 weken voor aanvangsdatum (50 % van de huurprijs)

Tussen 6 en 2 weken voor aanvangsdatum (90 % van de huurprijs) 

Binnen  2 weken voor de aanvangsdatum (100 % van de huurprijs)

26. Annulering dient te gebeuren via e-mail of per telefoon

Aansprakelijkheid

27. “Les Barreaux” stelt zich niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, voortvloeiend uit deze overeenkomst. Schade veroorzaakt door de huurder dient door zijn BA-verzekering gedekt te zijn. De huurder is tevens vrij een annulatieverzekering aan te gaan.
28. De website van “Les Barreaux” is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Mochten zich hierin desondanks onvolkomenheden bevinden, dan kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.
29.
“Les Barreaux” kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele letselschade opgelopen door het gebruik van de faciliteiten zoals sauna, infrarood cabine, TIPI, zwembad, BBQ, keuken,  trappen , enz.

Klachten

30. In het geval er naar mening van de huurder iets niet in orde is , wendt deze zich in de eerste plaats tot de huiseigenaar.
31. Het voortijdig verlaten van het gehuurde goed, zonder voorafgaand overleg en de wederzijdse overeenstemming, ontslaat de verhuurder van iedere verplichting tot schadeloosstelling.
32.
Restitutie van gelden is op geen enkele manier mogelijk.