pixel

Als jonge tennisser had ik blijkbaar een heel mooie stijl en toch werd ik geconfronteerd met terugkerende blessures. Dat intrigeerde me en ik wou er meer van weten. Dus volgde ik de opleiding licentiaat In de kinesitherapie aan de universiteit van Leuven. Wat me opviel was dat de focus nog vooral lag op het behandelen van blessures terwijl ik op zoek was naar een manier om veilig te sporten en geen blessures te ontwikkelen.

Ik zocht de voorbije 30 jaar op plaatsen waar de meesten niet zoeken en ik vond zoveel meer.

Mijn ontdekkingstocht ging van relaxatie over oosterse geneeswijzen naar tai chi/chi kung. Er volgden talloze workshops en trainingen in binnen- en buitenland met gerenommeerde meesters en ik oefende heel veel.

Blessures bleven wel uit maar toch liep mijn leven nog niet zo vlot. Dat bleef me puzzelen tot een tai chi meester tegen me zei: ‘I have to pull it out of you’ en niet ‘I will teach you.’ Alles zit dus al in je in. Een totaal ander uitgangspunt met een totaal ander resultaat.

Alle opleidingen, workshops, privélessen en duizenden uren oefenen hebben ertoe bijgedragen dat ik de geheimen van ontspanning en energetisch bewegen ontdekte. Het zijn geheimen omdat er niet over gesproken wordt. En er wordt niet over gesproken omdat ze zo voor de hand liggend zijn dat je er voorbij kijkt.

Beeldspraak

Als je een eikel in de grond steekt en je zorgt ervoor dat de omstandigheden goed zijn met voldoende water en zonlicht, zal de eikel op een bepaald moment als een dun twijgje boven de grond komen. Als het kleine, prille eikje dan rondkijkt, ziet hij veel verschillende bomen: sommigen hebben anderen bladeren, anderen een zilveren schors, weer anderen dragen grote vruchten, enz. Als het kleine eikje dan denkt: ‘ik vind een zilveren schors veel mooier, ik ga dat ook maken.’, dan zal dat niet lukken. Welke boom doet dat nu? Daar moet je een eikel voor zijn…

Toch doen we dat als mens continu, veelal onbewust door eeuwenoude overervingen en programmering tijdens de zwangerschap en de eerste zes levensjaren. Een eikel heeft alles in zich om een grote, unieke, majestatische eik te worden. Elke eikel volgt dezelfde natuurlijke wetten om uit te groeien tot een unieke eik. Er is geen enkele eikel noch eik hetzelfde en toch zijn het allemaal eiken die je kan herkennen o.a. aan dat typische blad. Je bent uniek, toch gelijkaardig en iedereen volgt dezelfde natuurlijke wetten.

Westen en Oosten

Als relaxatietherapeut heb ik verschillende systemen bekeken. Ik merkte dat een aantal richtlijnen steeds weer terugkwamen, meestal anders omschreven. Zo kon ik de richtlijnen distilleren die nodig zijn om je ontspanning terug te vinden. Dat is op zich al een belangrijk gegeven. Je kan niets doen om te ont-spannen, integendeel. Het is uiteraard niet voldoende alleen passief te kunnen ontspannen. Zo ben je al een hele stap vooruit, maar je geraakt nog niet voorbij je onbewuste gewoontes, overtuigingen en patronen. Veelal is een ontspannen gevoel eerder een vertrouwd gevoel. Het is gewoon niet voldoende. Tevens zijn er verschillende richtlijnen om ontspannen te bewegen.

Tijdens mijn opleiding in oosterse geneeswijzen kwam ik in contact met chi kung en tai chi. Het boeide me mateloos. Als ik van Chinese leraars tai chi les kreeg, adviseerde ze me regelmatig om meer te ontspannen. Als ik dan vroeg hoe ik dat moest doen, keken ze me altijd heel verbouwereerd aan. Zo van: ‘Ah, ontspannen hé…’ Als ze dan overgingen op bewegingen uitvoeren kreeg ik steevast te horen meer mijn ‘chi’ te gebruiken. Ze konden heel goed aangeven hoe ik dat moest doen, maar als ik dan vroeg hoe ik mijn ‘chi’ kon vinden … ‘Ah, ontspannen hé’…

Gelukkig heeft de moderne wetenschap nu ontdekt dat ‘chi’ wel degelijk bestaat. Zo kon ik via de westerse relaxatietechnieken de ontspanning verdiepen voorbij je onbewuste patronen tot het niveau van energie (chi) en via de interne principes van tai chi vond ik de richtlijnen om je chi als brandstof te gebruiken voor je bewegingen en je leven.

Leven in spanning

In de loop der geschiedenis zijn er heel wat tijden geweest dat de mensen bijna continu in de stress (vecht-, vlucht- of verstijf) reactie leefden. Er was dan ook continu levensgevaar. Dit heeft gezorgd voor allerlei collectieve of individuele onbewuste overtuigingen waardoor je ook nu voor meer dan 95% van de dag in de stress reactie leeft terwijl het eigenlijk niet nodig is. We zijn het zelfs onze comfortzone gaan noemen. Hierdoor ben je zo gewoon geworden aan deze reactie dat het normaal lijkt te zijn.

Dat zorgt ervoor dat:

 • er stoffen in je lichaam vrijkomen die je een energieboost geven
 • je leeft in emoties zoals angst, woede,…
 • je een scherpe focus hebt alleen op de uitwendige gevaren, obstakels en uitdagingen
 • Je met de nodige motivatie en inspanning doelen kan bereiken
 • je een uitwendige prikkel nodig hebt om in actie te komen
 • je geen aandacht hebt voor onbewuste overtuigingen/patronen die inwendig zijn

In deze reactie kan je een tijd leven en zelfs doelen bereiken. Het kost je echter veel moeite en energie en het blijft niet duren. De energieboost valt weg en je voelt je leeg en vermoeid. Je gaat terug op zoek naar uitwendige situaties waar je tegen moet vechten om de stress reactie te activeren en de energieboost terug te vinden. Dat zijn meestal maatschappelijk aanvaarde situaties: deadlines op het werk, verleggen van sportprestaties, overwinnen van tegenstanders, schoonheidsidealen nastreven… Zo blijft de cirkel verdergaan.

Het kan anders, en beter.

Leven in ontspanning

De tegenpool van de vecht-, vlucht- OF verstijfreactie in je centraal zenuwstelsel is de relaxatie (verteer-, herstel- EN leef) reactie. Het is je natuurlijke staat van zijn tenzij er een uitwendig (levens-)gevaar is.

Deze reactie zorgt ervoor dat:

 • er plaats is in je lichaam en geest zodat de cellen optimaal kunnen functioneren en je vrij kan ademen
 • er stoffen in je lichaam vrijkomen om te verteren en te herstellen
 • je een open focus hebt en alles kunt opmerken
 • Je een zeer grote hoeveelheid subtiele energie ervaart
 • Je leeft in emoties zoals vertrouwen, dankbaarheid, mededogen, liefde, ,…
 • je een intrinsieke actie ervaart
 • je bewust kunt zijn van alles en daardoor kan kiezen, los van onbewuste overtuigingen/patronen

Je ontdekt dat wat er is. Alles is al optimaal in je aanwezig van bij de conceptie. Net zoals bij de eikel waar alles al inzit om eik te worden. Je hoeft niets te maken, je bent al volmaakt.

Dit gaat veel verder dan je op het eerste gezicht zou zeggen.

Het is niet alleen het erfelijk materiaal waar ik het over heb. Het grote punt is dat je ontspanning absoluut niet leeg is. Vanuit de quantumfysica en met moderne meetapparatuur is het aangetoond dat de ruimte in al je cellen vol energie zit. De leegte in je ontspanning is dus vol. Zo ontmoet west oost. Je ontspanning zit vol ‘chi’.

En dan heb je een totaal ander verhaal.

Alleen in ontspanning vind je jouw authentieke, unieke en uiterst aangename energie die al volmaakt is van lang voor je geboorte. Je ervaart geen energieboost, maar een subtiele, veel grotere bron van kracht en energie die weet wie je bent, los van alle onbewuste overtuigingen. Het is al IN je aanwezig en dus kan je dat terug ontdekken.

Omdat jouw energie in de leegte te vinden is, is deze voor meer dan 99% de omgeving van al je cellen en dus de sterkst bepalende factor voor het optimaal functioneren ervan. De kwaliteit van je energie in je ontspanning is altijd aangenaam. Je bepaalt zelf welke je aandacht geeft, bijvoorbeeld mededogen, vertrouwen, respect, dankbaarheid,… Aangename emoties hebben een hogere energietrilling (dus meer energie) en zorgen voor een aangename omgeving voor je cellen en dus hun gezondheid. Je energie voedt en heelt je lichaam.

Daarenboven beweegt je energie op zich en kent de meest optimale uitvoering van elke beweging. Als je daarvan afwijkt, moet je moeite doen om die beweging uit te voeren en dus is het een gevecht. Vergelijk het met water dat je niet moet doen stromen en dat steeds de weg van de minste weerstand volgt. Het is jouw taak een beweging, die je wenst uit te voeren, uit te nodigen. Je energie voert de beweging op de meest optimale manier uit voor jou en je laat toe dat je energie je lichaam meeneemt. Alleen in ontspanning kan jouw energie je lichaam meenemen in de meest optimale beweging. Je moet een beweging niet in spanning maken, wel vanuit ontspanning vorm geven.

Aangezien je energie elke beweging kent, kan je bewust zijn van deze optimale uitvoering zonder dat je fysiek beweegt. Je moet alleen een beweging uitnodigen en ervaren, bewust zijn van de optimale energetische uitvoering. Let wel, dit is GEEN visualisatie. Het is een bewust zijn van de energetische uitvoering die er effectief IS. Alleen je energie kent de meest optimale uitvoering. Dus, wat zou je moeten visualiseren?? Als je bewust bent van de meest optimale beweging ga je terug je lichaam mee bewegen. Je lichaam volgt je energie als een schaduw. Zo kan je de meest optimale beweging terug ontdekken en voelen. Hier zijn de nodige richtlijnen voor. Dit gaat voorbij je onbewuste overtuigingen en patronen en gaat terug naar je unieke, authentieke beweging

Zo ontdek je niet alleen hoe je bewust kan zijn van de gewaarwording van je authentieke en dus optimale energie, je leert ook hoe het voelt in je lichaam en geest. Daardoor is het geen wishfull thinking meer of een loze visualisatie die blijft hangen in je geest.

Het Nieuwe Bewegen

Het Nieuwe Bewegen is een systeem dat uit twee grote delen bestaat. Eerst zet je de deur open door met specifieke richtlijnen je ontspanning te ontdekken, energie gewaar te worden voorbij je onbewuste overtuigingen en patronen en het effect van de aangename energie in je ontspanning te voelen in je lichaam en geest. In het tweede deel laat je toe dat je energie je lichaam meeneemt in de meest optimale beweging door trouw te blijven aan de interne principes. Je bent bewust van de meest optimale beweging die je energie uitvoert en voelt hoe je lichaam volgt als een schaduw.

De oefeningen zijn technisch heel eenvoudig zodat je volle aandacht bij de beleving kan blijven en je intens geniet van elke beweging. De oefeningen zijn een symbool voor alle bewegingen van je dagelijkse leven zodat je continu ontspannen leeft.

Besluit

Door de eeuwen heen is het mensdom zo gewoon geworden aan vechten, vluchten of verstijven dat het normaal lijkt te zijn. Nochtans zie ik veel onaangename gevolgen, o.a. vermoeidheid, burn-out, CVS, depressie,…

De natuur heeft er nochtans voor gezorgd dat je continu verteert, heelt en leeft, tenzij in uitzonderlijke omstandigheden.

Nu is het tijd om de wereld die op zijn kop staat terug recht te zetten. Ontdek wie je al van lang voor je geboorte bent, merk op dat je leeft vanuit een aangename energie en in alle vrijheid kiest een unieke vorm te geven aan je leven waarvoor je in de wieg gelegd bent.

Je houdt jouw leven ontspannen vol met aangename energie en geniet van elke seconde van de dag.

©Yves Verbeeck