BE-visibe

 

Wat is enneagramcoaching?

 

Via een online gevalideerde vragenlijst maak ik je type helder en kijken we naar de kwaliteiten en valkuilen. Door bewust te zijn van je drijfveren, je passie en je instinct ga je jezelf, je patronen beter begrijpen.Je krijgt oefeningen mee en op regelmatige tijdstippen wordt er gereflecteerd. Ook systeemwerk komt hier aan bod? Wat neem je mee vanuit je systeem?

We kijken naar datgene wat jij meer kan inzetten en naar patronen die je niet meer nodig hebt.

Door hier bewust mee aan de slag te gaan kan je meer jezelf zijn en verbinding maken met jezelf

Tijdens deze workshop gaan we via spel en opdrachten je in contact laten komen met je type.

Ik werk met een gevalideerde online test van het hpei instituut die een gedegen psychologische validiteit heeft doorstaan.

Deze gevalideerde vragenlijst is ontwikkeld door Philippe Halin en Jacques Prémont. Deze online test kan alleen afgenomen worden mits begeleiding van een gecertificeerde coach.

 

Wat is het enneagram?


Het enneagram is een persoonlijkheidsmodel dat zich met bewust of onbewust gedrag bezighoudt. Het deelt persoonlijkheden onder in negen verschillende types, die elk hun eigen sterktes en zwaktes hebben.

De negen enneagram-typen worden beschreven vanuit de manier waarop ze in het leven staan. Het model beoogt inzicht te geven in persoonlijkheid en de relaties met anderen. Het enneagram probeert ook bewustwording te creëren voor de aanleg die elk type heeft voor bepaalde kwaliteiten, zoals empathie, alwetendheid en liefde.

Elk van de negen persoonlijkheidstypen van het enneagram heeft zich gevormd rond een centrale passie. De passie en de preoccupatie die hieruit voortkomt, bepalen in dit model de levensbeschouwing van elk van de negen typen.

Wat is het nut van het enneagram?


Het enneagram gaat over de terugkeer naar de essentie. Elke passie heeft in een aspect van de hogere deugd van de essentie zijn tegenpool. De mens wordt verondersteld op zoek te zijn naar dat aspect van de hogere deugd dat we missen.

Het diagram bestaat uit negen basismodellen van ons gedrag. Elk mens herkent de negen modellen meestal wel in zijn eigen leven, maar er is er bij de meesten wel één die dominant is. Het dominante model verklaart waarom wij ons op een bepaalde manier gedragen of een bepaalde kijk op de wereld hebben.

De typering van elk van de negen modellen is een beschrijving van behoeftes, aannames en positieve en minder positieve drijfveren om situaties in het leven aan te gaan. Het type bepaalt in belangrijke mate de bril die opgezet is om problemen te bezien.

Inzicht in het enneagram beoogt mensen te helpen zichzelf en anderen te begrijpen, en in het bijzonder waarom mensen op een bepaalde manier op elkaar reageren. Ook wil het een handvat geven om naar persoonlijke groei te zoeken.